3e Toetsing Primaire Waterkeringen

Tabo Goudswaard en Hugo Schuitemaker hebben zich vermomd als onderzoeksjournalisten en hebben zo de oordelen van anderen over de rolinvulling van iedere betrokken partij in het toetsproces gepresenteerd. Enerzijds was dit soms confronterend voor de deelnemers aan de sessie, anderzijds had de presentatie direct invloed op de mindset van de deelnemers: Toegenomen besef dat eigen rol past in het totale proces en besef van het perspectief van andere partijen over eigen rolinvulling.
Dit resulteerde in een dag waarin op effectieve wijze over het toetsproces en de pijnpunten daarin gesproken kon worden. De les dat partijen elkaar tijdens het proces moeten opzoeken is niet alleen een constatering van Twynsta Gudde, maar een door partijen gedragen gevoel. Daarmee heeft de presentatie van Geen Kunst bijgedragen aan het doel van de evaluatie, leren voor volgende toetsronden.

John Maaskant, Ministerie I&M


alt