1 machtig mooie minuut ouder worden

2015 | Zoektocht naar nieuwe betekenissen van ouder worden.The current perspectives on growing old(er) in the Dutch culture are very limited. We know the story of people declining and in need of more care and the increased chance of being lonely. New perspectives on growing older could contribute to more appreciation for each other, different manners, meaningful pastimes and new forms of social organization. I'm researching this by asking people about their 'mighty minute of growing older'. What do these 60 seconds look like? What are you doing then? And what makes it so mighty?
De huidige manieren van kijken naar oud zijn en ouder worden in de Nederlandse cultuur zijn zeer beperkt. We kennen het verhaal van de aftakeling, de toenemende behoefte aan zorg en kans op eenzaamheid. Nieuwe perspectieven op het ouder worden zou bij kunnen dragen aan meer waardering voor elkaar, andere omgangsvormen, betekenisvolle tijdsbesteding/levensinvulling en nieuwe vormen van sociaal maatschappelijke organisatie. Ik onderzoek dat door mensen te vragen naar hun ‘machtig mooie minuut ouder worden’. Hoe zien die 60 seconden er voor jou uit? Wat doe je dan? En wat maakt hem zo mooi?
In collaboration with: Victor Silvis, Fonds Sluyterman van Loo en stichting RCOAK.