Aanpak Eenzaamheid Amsterdam.

2017 | Integral urban approach against loneliness in the City of Amsterdam.
Lonely people have an increased risk of health problems such as depression, cardiovascular disease and an unhealthy lifestyle. In the larger cities, loneliness occurs above average. Amsterdam wants to develop an integrated urban approach against loneliness. To achieve a number of innovative approaches with artists and other shareholders, Tabo Goudswaard has been appointed as intendant Art. During the program he is responsible for the collaboration of organizations with artists. In close consultation with the management team he will select and guide artists in the collaboration with the stakeholders.

Eenzame mensen lopen meer risico op gezondheidsproblemen zoals depressie, hart- en vaatziekten en een ongezonde leefstijl. In de grote steden komt eenzaamheid bovengemiddeld vaak voor. Amsterdam wil een integrale stedelijke aanpak tegen eenzaamheid ontwikkelen. Om een aantal vernieuwende aanpakken te realiseren met kunstenaars en andere aandeelhouders is Tabo Goudswaard aangesteld als intendant Kunst. Hij is gedurende het programma het aanspreekpunt voor organisaties die samenwerking zoeken met kunstenaars en voor alle kunstenaars die met hun werk impact willen maken op het vraagstuk van Eenzaamheid. Hij zal in nauw overleg met het regieteam kunstenaars selecteren en begeleiden in het samenwerken met aandeelhouders.
See also: Amsterdam Bubble Challenge, Artikel Hier Besta ik in MUG Magazine

Image: Vandejong Creative Agency