Acting Life:
Artistieke marketingstrategie voor
Cultuuranker Escamp


Acting Life

Cultuuranker Escamp - nu theater Dakota - realiseert een theaterzaal met 225 stoelen en drie werkplaatsen in een voormalig schoolgebouw in het Haagsche stadsdeel Escamp. Escamp heeft ongeveer 110.000 inwoners wonende in onder andere de vier ‘krachtwijken’: Morgenstond, Bouwlust, Vrederust en Moerwijk. De opening is gepland in 2011. De stichting heeft onder andere als doel het versterken van het culturele klimaat in het stadsdeel en vraagt zich af: ‘Hoe kunnen inwoners van het Haagse stadsdeel Escamp worden gestimuleerd om zich cultureel te ontplooien?’

Acting life is een artistieke marketingstrategie gericht op een nieuwe vorm van cultuurparticipatie. Een voorstel voor de identiteit van Cultuuranker Escamp, haar betekenis en een manier waarop haar relatie met de inwoners van het stadsdeel ingevuld kan worden. Daarop aansluitend worden een aantal ideeën geschetst voor mogelijke interventies en denkrichtingen om deze visie verder te ontwikkelen en gestalte te geven. Het resultaat is een artistieke marketingstrategie wat de inwoners op verrassende wijze bij het theater zal betrekken. Een prikkelende strategie waardoor inwoners en ook organisaties in het stadsdeel constant uitgedaagd worden zich te verhouden tot het theater. Een aanpak die zorgt voor een brede en nadrukkelijke aanwezigheid in het stadsdeel en daarbuiten, waardoor ook de theaterzaal succesvol geëxploiteerd kan worden. Met een inspirerend aanbod wat heel dicht tegen het leven van de inwoners aanligt.

Zie ook de Escamp Eendaagse.

Visiestuk artistieke marketing geschreven in opdracht van Theater Dakota, Den Haag (voormalig Cultuuranker Escamp).