Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg

2020 | Lid Raad van Toezicht (portefeuille innovatie)"Altrecht wants to be at the forefront of new developments, social issues and innovations. By setting up a member of innovation in the Supervisory Board, Altrecht shows that this is a serious ambition and that it wants to be well equipped in times of rapidly changing circumstances. I'm honored to be asked for this and will try to contribute to creating an environment in which this great ambition will be realized, "said Tabo Goudswaard, Member of the Supervisory Board (portfolio innovation) of Altrecht
People with a serious and complex psychiatric illness can turn to Altrecht for specialist treatment. Every year, Altrecht treats about 25,000 people. About 2,700 people work at Altrecht. We have offices in Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den Dolder and Woerden, among others.

"Altrecht wil voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen, maatschappelijke vraagstukken en innovaties. Met het inrichten van een portefeuille innovatie in de Raad van Toezicht laat Altrecht zien dat dit een serieuze ambitie is en het goed toegerust wil zijn in tijden van snel veranderende omstandigheden. Ik ben vereerd hiervoor gevraagd te zijn en zal mijn uiterste best doen bij te dragen aan het creëren van een omgeving waarin deze mooie ambitie waargemaakt zal worden," aldus Tabo Goudswaard, Lid Raad van Toezicht (portefeuille innovatie) van Altrecht
Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Jaarlijks behandelt Altrecht zo’n 25.000 mensen. Bij Altrecht werken ongeveer 2700 mensen. Wij hebben vestigingen in onder meer Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Den Dolder en Woerden.