1m³ lucht beheerd
door het streekarchief Midden-Holland

De traditionele functie van archiefinstellingen staat ter discussie in de hedendaagse netwerksamenleving. Het Streekarchief Midden-Holland onderzoekt haar veranderende relatie tot het publiek. Wat zou een archief moeten doen?

1m³ lucht

Een archief wordt vaak geassocieerd met een gebouw op een vaste plek in de stad waar je antwoorden krijgt op je vragen. Deze sculptuur symboliseert de urgentie van de nu snel veranderende rol van erfgoedinstellingen en functioneert als een mobiele dependance van de organisatie. Medewerkers gaan de straat op en vragen aan bewoners wat zij in het archief willen plaatsen. Van reconstructie naar constructie.

Concept en realisatie in opdracht van het Streekarchief Midden-Holland, Gouda, 2010.


Mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam.