Club M.

Groene groei in de Eemsdelta.

Kunnen havens en industrie verder ontwikkelen, terwijl natuur en milieu daar beter van worden? Natuurorganisaties, bedrijfsleven en overheden in de Eemsdelta zijn er van overtuigd dat het kan, als zij samenwerken. Bestuurders zetten hun handtekening onder de intentieverklaring om de Eemsdelta één van de meest duurzame groeiregio’s in Nederland te maken. Dit vond plaats In het gloednieuwe clubhuis op 12,5 meter hoogte.

Tabo Goudswaard

Tijdens de paar weken dat we mee mochten kijken in de keuken van dit traject, werden we getroffen door het megalomane landschap. In de Eemsdelta zijn zowel ecologie als economie groots en overweldigend en de menselijk maat ontbreekt bijna volledig. We besloten ons te richten op het ontwerpen van een plek waar de onderlinge menselijke relatie gestalte kan krijgen: de oprichting van Club M.

Dit hield een radicale omslag in het onderling contact tussen de betrokken organisaties in. Voorheen werd er gesproken over een voorzichtige balans tussen de Ecologische en Economische partijen. Wij brengen de E bewust uit balans om tot een nieuw perspectief te komen op de samenwerking:

Club M. staat voor Club Manifestuarium. Een estuarium is een riviermonding met brak water, wat alleen kan ontstaan doordat zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden. Het Eems Dollard estuarium heeft een bijzonder rijk ecosysteem. Club Manifestuarium kan alleen bestaan wanneer Ecologische en Economische partijen zich verenigen.

Club M. en de intentieverklaring werden een feit door de ondertekening door 19 bestuurders in het clubhuis op 31 oktober 2012.

Project in opdracht van Provincie Groningen i.s.m. Maartje Smits als 'Geen Kunst', Twynstra Gudde.

Foto’s Alex Wiersma