De Beste Omweg van Nederland

2015 | Communicatiestrategie omleiding A6 Almere.



As a consequence of roadworks alternative routes have to be followed. In Almere we interviewed residents on the disruption for them as road users. We found out that not the extra traveling time was their main concern, but the lack of social safety. For this we designed an alternative route together with students from a local school who are the daily users of the route: De Beste Omweg van Nederland (The Best Detour of The Netherlands)

Vanwege werkzaamheden aan de weg worden regelmatig verkeersroutes omgelegd. In Almere onderzochten we met bewoners wat belangrijk is bij een goede omweg. Niet de extra reistijd, maar over de sociale veiligheid maakte men zich zorgen. Hiervoor hebben we samen met leerlingen van een lokale school die de fietsroute dagelijks gebruiken een ontwerp gerealiseerd: De Beste Omweg van Nederland.




In collaboration with: Is ook Twynstra Gudde, Rijkswaterstaat, gemeente Almere en aannemerscombinatie SAAONE.
Publicity: Interview Vakblad voor Verkeerskunde.