De Buurbouw

2015 | Van Bouwput naar Buurbouw.The A9 Gaasperdammerweg connects the highway A1 with the A2. It's situated on the south-east side of Amsterdam, the Netherlands. When the buildingproject is finished, a tunnel of 3 kilometers is realized with a park on top. Untill then it will be a long and intensive period of construction activities in which the focus is normally on the reduction of nuisance. We proposed to focus on the chances and positive meaning of this six years period for the neighborhood and stakeholders.

We suggested to look at the constructie phase as a temporary economy and founded a social enterprise together with the main stakeholders aiming for social return. This led to 'De Buurbouw, de plek waar de A9 en Amsterdam Zuidoost elkaar ontmoeten'. Involved organisations are continuously investigating the possibilities for social return on investments. One of the results is the Buurbouw Academy: an educational practice where people can participate as trainees.
De A9 Gaasperdammerweg verbindt de snelweg A1 met de A2. Deze loopt aan de zuidoostkant van Amsterdam tussen Holendrecht en Diemen. Als het project gereed is ligt er een ruim 3 kilometer lange landtunnel, met daarbovenop een park. Voor het zover is staat de omgeving een intensieve en langdurige bouwperiode te wachten. De focus ligt daarbij op normaal gesproken alleen op hinderbeperking. Wij stelden voor om op zoek te gaan naar een positieve betekenis van deze zes jaar durende bouwfase voor de omgeving.

We hebben voorgesteld om het project A9 Gaasperdammerweg te gaan zien als een tijdelijke economie en hebben met betrokken partijen een social enterprise opgericht, die een maatschappelijk rendement nastreeft en verschillende investeringen doet: 'De Buurbouw, de plek waar de A9 en Amsterdam Zuidoost elkaar ontmoeten'. Een kansenteam vanuit de betrokken organisaties onderzoekt blijvend de mogelijkheden om het rendement van de social enterprise te vergroten. Een concreet voorbeeld is de oprichting van de Buurbouw Academie, waarbij mensen een aanvullende startkwalificatie kunnen opdoen.In collaboration with: Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie IXAS, gemeente Amsterdam (Zuidoost), bewoners en ondernemers, IsOok Twynstra Gudde.
Publicity: Designing for the common good.