Droste / Sorted
Nieuwe Vide, Sportheldenbuurt, Haarlem
Dag van de Architectuur, 2010


Uitgangspunt bij de herstructurering van wijken
is vaak het mengen van bewonersgroepen om
de leefbaarheid te versterken. Zo ook in de Haarlemse Sportheldenbuurt.

Sorted Barbeque

Onthulling van een nieuw logo op de oude Drostefabriek in de Haarlemse Sportheldenbuurt, ooit het beeldmerk van de wijk. De Sportheldenbuurt telt nu twee soorten bewoners, de yuppen en de volkse oud-bewoners van wat voorheen de Harmenjanswijk was. Om dit aan de orde te stellen werd het Droste-logo verhaspeld tot Sorted.

Sorted

Buurtbewoners werden vervolgens uitgenodigd voor een buurtbarbecue, om van gedachten te wisselen over de wenselijkheid en de effecten van de uitsortering in de wijk. Moeten wijken wel divers zijn, of kunnen woonwensen beter gerealiseerd worden als wijken juist homogeen zijn qua samenstelling?

Concept en realisatie i.s.m. David van der Veldt en Eelco Wagenaar.

Mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam.

Foto door Emilio Moreno.

Publiciteit
01-07-2010 Groene Amsterdammer
Voeten vegen en met twee woorden spreken
door Yvonne Zonderop


Droste