Embassy of Safety

2019 | human experience at the center of the systemic safety world.World Design Embassies - In the embassies for the future at the Dutch Design Week, alliances of partners reflect on societal challenges. Together with designers, they work on solutions and develop new perspectives for the world of tomorrow. In the Embassy of Safety, we look in the next few years together with Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationale Politie, Aanjaagteam Ondermijning and other partners at how designers can contribute to current safety issues. In collaboration we investigate how we can put human experience at the center of the systemic safety world.

World Design Embassies - In de ambassades voor de toekomst denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen. Samen met ontwerpers werken zij aan oplossingen en ontwikkelen zij nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen. In de Embassy of Safety kijken we de komende jaren samen met Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationale Politie, Aanjaagteam Ondermijning en andere partners naar hoe ontwerpers een bijdrage kunnen leveren aan actuele veiligheidsvraagstukken. In samenwerking onderzoeken we hoe we de menselijke beleving centraal kunnen stellen in de systemische veiligheidswereld.In collaboration with: Dutch Design Foundation, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aanjaagteam Ondermijning, Taskforce RIEC Brabant Zeeland en de Nationale Politie.