Embassy of Safety

2019 - ongoing | In Makers We TrustThe Embassy of Safety has the ambition to make society safer by deploying the force of makers. This is driven by the major security challenges of our time, such as online crime, subversion and polarisation. This year the Embassy is focusing on the theme ‘Trust’. In Makers We Trust. Part of the World Design Embassies Programme.

De Embassy of Safety heeft de ambitie de samenleving veiliger te maken door het inzetten van maakkracht. De grote veiligheidsopgaven van deze tijd, zoals online criminaliteit, ondermijning en polarisatie, vragen daar om. Dit jaar richt de Embassy zich op het thema ‘Vertrouwen’. In Makers We Trust. Onderdeel van het World Design Embassies programma.In collaboration with: Dutch Design Foundation, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Politie, Het Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Reclassering Nederland, SIDN-fonds, provincie Noord-Brabant, Taskforce-Riec, Design United en TU Delft.