Escamp Eendaagse:
De eerlijke wandeltocht door het echte Nederland

Stichting Cultuuranker Escamp (inmiddels theater DAKOTA) werkt aan de ontwikkeling van een nieuw theater met werkplaatsen in het Haagse stadsdeel Escamp. Het stadsdeel heeft ongeveer 110.000 inwoners en bestaat onder andere uit de vier “krachtwijken” Morgenstond, Bouwlust, Vrederust en Moerwijk. De cultuurparticipatie van de bewoners is laag.
Onderzoeksopdracht: Hoe kunnen we, als nieuw te realiseren theater, onze relatie met de inwoners van het stadsdeel vormgeven?

Escamp Eendaagse


Stap één van dit onderzoek was om het gebied waartoe de instelling zich moet verhouden te markeren door middel van een wandeling. De Escamp Eendaagse is een wandeling van ruim 23 kilometer, precies langs de grenzen van stadsdeel Escamp in Den Haag. De route is het hele jaar te wandelen en aangegeven met de bekende rood-witte markeringen.


Sticker Sticker Sticker Sticker Sticker Sticker Sticker


Op zaterdag 25 september 2010 gedurende het Escamp Festival verrichtte wethouder Rabin Baldewsingh de opening en deelnemers ontvingen een folder met wandelroute en stempelkaart. Deze folder is nog altijd op te halen bij theater DAKOTA. Hierin wordt in tekst en beeld een nieuwe blik getoond op het stadsdeel: de schoonheid van het echte Nederland. Net niet langs de highlights van de stad, niet over mooie paadjes of langs pittoreske boerderijen, maar langs de ongepolijste schoonheid die voor het oprapen ligt aan de randen van dit stadsdeel.

Escamp Eendaagse

Download de Escamp Eendaagse wandelfolder.

Escamp Eendaagse

Bekijk de routekaart met foto's.

Acting Life

Zie ook Acting Life, artistieke marketing strategie voor Cultuuranker Escamp.

Concept en organisatie i.s.m. Martijn Engelbregt en Sjim Hendrix.

Mede mogelijk gemaakt door Vestia Wonen, Den Haag; theater DAKOTA, Den Haag; Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam.

Publiciteit
24-09-2010 Volkskrant
ʻWij maken de grens scherpʼ
door Bob Witman

22-09-2010 NRC Handelsblad
Zoeken naar het ware gezicht van Escamp
door Claudia Kammer