De toekomst van creatieve professionals

2021 - heden | programmamaker en moderator van de Future TalksHow can we make a future society sustainable and inclusive and what role do artists and designers play in this? The Future Talks program series is about this question. Future Talks is an initiative of Waag Future Lab and is realized in collaboration with the Social Creative Council. Multiple interactive talkshows will take place every year for the next four years and you can participate in them!
Waag has been appointed by the Ministry of Education, Culture and Science as Future Lab: "The National Institute for Design and Technology". Over the next four years, Waag Future Lab will carry out experiments on social issues and share the results. The Future Talks bring relevant parties within the design sector together for debate and reflection.
The Social Creative Council is a council of fifty representatives of various social networks who join forces to shape our society together with artists and designers.
Tabo Goudswaard is a member of the Social Creative Council and the program maker and moderator of the Future Talks.

Hoe kunnen we een toekomstige samenleving duurzaam en inclusief maken en welke rol spelen kunstenaars en ontwerpers hierin? Over deze vraag gaat de programmareeks Future Talks. Future Talks is een initiatief van Waag Future Lab en wordt gerealiseerd in samenwerking met de Sociaal Creatieve Raad. De komende vier jaar zullen ieder jaar meerdere interactieve talkshows plaatsvinden en u kunt hieraan deelnemen!
Waag is door het Ministerie van OCW benoemd tot Future Lab: ‘Het rijksinstituut voor design en technologie'. De komende vier jaar zal Waag Future Lab experimenten realiseren rond maatschappelijke vraagstukken en de resultaten hiervan delen. Via de Future Talks worden relevante partijen binnen de ontwerpsector samengebracht voor debat en reflectie.
De Sociaal Creatieve Raad is een raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken die hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze samenleving vorm te geven.
Tabo Goudswaard is lid van de Sociaal Creatieve Raad en de programmamaker en moderator van de Future Talks.In collaboration with: Waag Future Lab & the Social Creative Council.