Design voor maatschappelijke vraagstukken

2021 | bestuurslid HEMA Foundation“Social Design is a growing discipline in which creative professionals work on solutions for societal issues. To deal with these issues, social designers develop new perspectives for action with and for those involved, based on shared values. The HEMA Foundation wants to strengthen this field of expertise and thus increase the resilience of Dutch society. HEMA is for everyone and has a great trackrecord in design. It's fantastic that such a strong brand is embraceing Social Design. That's very promising!”
Tabo Goudswaard is independent board member of the HEMA Foundation.

“Social Design is een groeiend vakgebied waarin creatieve professionals werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor de omgang met deze vraagstukken ontwerpen social designers nieuwe handelingsperspectieven met en voor betrokkenen, gebaseerd op gedeelde waarden. De HEMA Foundation wil dit vakgebied versterken en zo de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving vergroten. HEMA is voor iedereen en heeft een grote staat van dienst op het gebied van design. Fantastisch dat zo’n sterk merk Social Design gaat omarmen. Dat belooft veel moois!”
Tabo Goudswaard is onafhankelijk bestuurslid van de HEMA Foundation.In collaboration with: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, Reframing Studio, Aimforthemoon.