Design voor maatschappelijke vraagstukken

2021 | bestuurslid HEMA Foundation"Social Design is a growing field in which creative professionals work on solutions for social issues. To deal with these issues, social designers design new perspectives for taking action with and for stakeholders, based on shared values. The HEMA Foundation was committed to strengthening this field and thus increasing the resilience of Dutch society. Tabo Goudswaard was an independent board member of the HEMA Foundation. At the end of January 2022, HEMA Foundation was dissolved as a result of a new strategic course: Wanting to contribute to a better and more sustainable everyday life of HEMA customers. With this focus from within, in the heart of HEMA, one expects to be able to exert more influence on a better world. We are extremely proud of the results we, together with all partners, have achieved as HEMA Foundation and thank everyone who has worked to make such a positive impact on society.

“Social Design is een groeiend vakgebied waarin creatieve professionals werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Voor de omgang met deze vraagstukken ontwerpen social designers nieuwe handelingsperspectieven met en voor betrokkenen, gebaseerd op gedeelde waarden. De HEMA Foundation zette zich in om dit vakgebied te versterken en zo de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving vergroten. Tabo Goudswaard was onafhankelijk bestuurslid van de HEMA Foundation. Eind januari 2022 is HEMA Foundation opgeheven als gevolg van een nieuwe strategische koers: Het willen bijdragen aan een beter en duurzamer alledaags leven van de HEMA klanten. Met deze focus van binnenuit, in het hart van HEMA, verwacht men meer invloed te kunnen uitoefenen op een betere wereld. We zijn enorm trots op de resultaten die we, samen met alle partners, hebben behaald als HEMA Foundation en bedanken iedereen die zich ervoor heeft ingezet om zo positieve impact op de maatschappij te maken.


In collaboration with: Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, Reframing Studio, Aimforthemoon.