Identiteit moet je doen!
Programma voor stadsidentiteit

In onze samenleving zijn individuele identiteiten gekidnapt door commerciële bedrijven en overheidsinstanties. Ze liggen als lifestyle- en participatiemodellen kant en klaar op de plank voor consument of burger. Sportheld of Vrijwilliger van het Jaar: ambities en identiteiten zijn gestandaardiseerd tot ʻshelfproductsʼ. Stedelijke identiteit en de bijbehorende ʻshelfproductsʼ worden vooral gecreëerd door overheid en media. Bepaalde aspecten van een stad worden uitvergroot door citybranding of door herhaaldelijke berichtgeving over incidenten, zoals onlangs in Gouda.

Identiteit moet je doen!


Op jacht naar scoops zoeken media voortdurend naar afwijkingen op ʻhet gewoneʼ. Dit leidt tot beelden van de stad die niet aansluiten op de belevingswereld van de inwoners; zij herkennen zich niet in het door de media uitgedragen beeld van een stad. Overheden hanteren bij het besturen van de stad als dominante strategie: beheersen door handhaving. Het effect van deze inperking van vrijheden is dat overheid en burgers meer en meer tegenover elkaar komen te staan. Burgers voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek. En personen die zich niet gehoord of betrokken voelen bij hun leefomgeving reageren met frustratie of onverschilligheid.

Identiteit moet je doen!

Identiteit moet je doen! is een programma dat zich richt op stedelijke identiteitsvorming; vanuit de vooronderstelling dat identiteit niet authentiek en continu is, maar dynamisch en veranderlijk, onderzoekt het programma hoe inwoners zelf invloed kunnen uitoefenen op de beeldvorming van hun stad en zich zo aan shelfproducts kunnen onttrekken. Het programma biedt een podium om vanuit de realiteit - niet vanuit wensdenken – gebeurtenissen te contextualiseren en te verbeelden. Het omarmt daarbij de onzekerheid in beheersen: geen vooropgestelde resultaten! Succes niet gegarandeerd!

Identiteit moet je doen!

Programma ontworpen onder begeleiding van Felix Janssens.

Gepubliceerd in NIEUWE RELATIES (ISBN 978-90-815782-1-9), Jaarboek 2009/2010 No Academy, Laboratorium voor Kunst en Samenleving.

Redactie publicatie i.s.m. Kirsten Algera, Paul Gofferjé, Domenique Himmelsbach de Vries, Jurga Želvyté, Daniël Melse en Sjim Henrix.

Te leen bij de bibliotheek van de Rijksacademie van beeldende kunsten, Amsterdam.

Te koop via No Academy.

Mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam en de Mondriaan Stichting.