Maakkracht

2022 | Een nieuwe benadering voor complexe vraagstukken.In times of major social problems, we often feel powerless. As much as we as citizens, policy officers or administrators want to work for a better society, our current way of solving problems does not appear to be sufficient. Why is it not possible to put what we find important and good at the heart of the way we shape society? What we need is a completely different way of thinking and working: that of artists and designers. By seeing the major problems of our time as design tasks, we can radically change the existing system. A creative maker can use imagination and courage to address malfunctioning. Empathetic research leads to new proposals. And by activating all stakeholders, support and space arise for a new approach to the issue. In Maakkracht, Tabo Goudswaard and Jetske van Oosten show how everyone can tackle problems as a maker in five steps, and give the impetus to real, lasting change. The book is written in Dutch. The book launch was on the 24th of October 2022 during Dutch Design Week In Eindhoven.

In een tijd van grote maatschappelijke problemen voelen we ons vaak machteloos. Hoe graag we ons als burgers, beleidsmedewerkers of bestuurders ook willen inzetten voor een betere samenleving, onze huidige manier van problemen oplossen blijkt niet toereikend. Waarom lukt het niet om dat wat we belangrijk en goed vinden, centraal te stellen in de manier waarop we de samenleving vormgeven? Wat we nodig hebben is een heel andere denk- en werkwijze: die van kunstenaars en ontwerpers. Door de grote problemen van deze tijd te gaan zien als ontwerpopgaven, kunnen we het bestaande systeem radicaal veranderen. Een creatieve maker kan met verbeeldingskracht en lef misstanden aankaarten. Empathisch onderzoek leidt tot nieuwe voorstellen. En door daar alle belanghebbenden bij te activeren, ontstaan draagvlak en ruimte voor een nieuwe omgang met het vraagstuk. In Maakkracht tonen Tabo Goudswaard en Jetske van Oosten hoe iedereen in vijf stappen problemen kan aanpakken als een maker, en de aanzet kan geven tot echte, blijvende verandering. De boekpresentatie vond plaats op 24 oktober 2022 in het Evoluon tijdens Dutch Design Week in Eindhoven.In samenwerking met: Uitgeverij Business Contact, Vormgeving studio de Ronners.
Publiciteit: Interview met Lex Bohlmeijer voor De Correspondent. Interview met Peter Spijker voor Managementboek.