Optillen


Social Design heeft als werkgebied het sociaal maatschappelijke domein. Hoe verhouden mensen zich tot elkaar, tot organisatiestructuren, tot culturele verbanden, plekken en begrippen? En wat is de rol van de Social Designer? Het effect van zijn werk bevindt zich op relationeel niveau; er worden nieuwe relaties gecreëerd.

Inwoners van de stad zijn opgetild en geportretteerd als jachttrofeeën, voor een frisse blik op persoon en omgeving.

Gerealiseerd in Gouda, 2009.

Foto's door Jurga Želvyté.

Mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam.

Adrie  

Achmed  

Tom  

Ruurd  

Kurt  

Yosri  

Nel  

Diana