De tijdelijk opheven bushalteRob Huibers / Hollandse Hoogte

Chauffeurs van het busbedrijf Connexxion besluiten in de zomer van 2008 niet langer door de Goudse wijk Oosterwei te rijden. Directe aanleiding is de beroving van een busbestuurder, die onder bedreiging van een mes zijn wisselgeld moet afstaan. Door de film- en fotocameraʼs van de massaal naar de Goudse wijk getrokken journalisten wordt vooral het beeld van de ʻtijdelijk opgeheven bushalteʼ vastgelegd. De oranje zak over de bushalte wordt het iconografische beeld dat staat voor de problemen met rellende jongeren in Gouda.

Sindsdien is Gouda een ijkpunt in Nederland als het gaat over onveilige steden. Dit beeld wordt bevestigd door aanhoudende berichtgeving over jongeren die voor overlast zorgen in de stad. Ondanks allerlei maatregelen is dit beeld niet veranderd.

Telegraaf


Replica van de tijdelijk opheven bushalte

De gebeurtenissen in de zomer van 2008 zorgen voor veel opschudding en dynamiek in de Goudse samenleving. De betrokkenheid en het grote aantal nieuwe initiatieven dat sindsdien in de stad is ontplooid, is zeer hoopgevend. Daarom wordt 13 september 2008 - de dag dat busschauffeurs besluiten niet meer door de wijk Oosterwei te rijden – uitgeroepen tot ʻGeboortedag van de hedendaagse Goudse identiteitʼ, met de tijdelijk opgeheven bushalte als symbool. Het symbool van de ʻGeboortedag van de hedendaagse Goudse identiteitʼ is op schaal nagemaakt en op het marktplein van Gouda geplaatst in Madurodam, de plek waar Nederland overzichtelijk wordt gepresenteerd in een schaal van 1:25.

tijdelijk opgeheven bushalte

tijdelijk opgeheven bushalte

tijdelijk opgeheven bushalte


Monument voor de tijdelijk opgeheven bushalte

Voorstel voor een gedenkplaat. Onderdeel van het werk is een jaarlijkse herdenking/viering. De beoogde effecten daarvan zijn:


- Meer sociale cohesie: mensen ontmoeten elkaar en kunnen ervaringen uitwisselen.
- Vanuit het verleden worden lessen voor de toekomst geleerd.
- Het bieden van een podium om de sinds 2008 toegenomen dynamiek en de ondernomen positieve initiatieven te tonen.
- Door te reflecteren op de mechanismen van media, meer inzicht daarin bewerkstelligen.
- Met gebruik making van die media een realistischer beeld over het leven in de stad kunnen uitdragen.
- Het genereren van meer betrokkenheid en mede-auteurschap van de inwoners bij de stad.
- Een verhoogd gevoel van veiligheid in de stad realiseren.
- Een verfraaiing van het straatbeeld in de Rijkestraat, Gouda.


Mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam.

Foto's door Rob Huibers / Hollandse Hoogte (persfoto boven)
door Patrick van Ginkel (Replica van de tijdelijk opgeheven bushalte)
door René Bosch (Monument van de tijdelijk opgeheven bushalte)

Publiciteit
26-11-2010 NRC Handelsblad
Visitekaartje voor hangjongere
door Claudia Kammer