Twynstra Gudde


GK // Advies Buiten Kaders is een initiatief van Twynstra Gudde, een Nederlands adviesbureau met vestigingen in Amersfoort en Den Haag. Geen Kunst is een adviesdienst, tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen consultants en kunstenaars.


Doordat er gewerkt wordt vanuit een groot adviesbureau dat landelijk opereert op strategisch niveau, kunnen kunstenaars toegang krijgen tot het hart van maatschappelijke en organisatiekundige vraagstukken. Geen Kunst is een vernieuwing van het adviesvak, door de combinatie van de inventiviteit, autonomie en het engagement van kunstenaars enerzijds en het praktische, doelgerichte en probleemoplossende vermogen van een adviesbureau anderzijds. Deze vernieuwing is hard nodig: veel taaie vraagstukken lijken onoplosbaar, of leveren vooral veel uitgekauwde antwoorden op. Kunstenaars verrijken een vraagstuk met een andere taal en nieuwe vormen. Een welkome vernieuwing in de door rapporten, vergaderingen en empirische rationaliteit gedomineerde organisatiewereld. Zie deze website voor meer informatie.