Social Design Politie

2019 - 2022 | Andere manieren van werken, organiseren en leren bij de politie.
Developments in society constantly require adjustments from the police. Issues become more complex. The police is no longer able to do it on her own and is looking for 'strange friends' to discover other ways of working and being. Social design is a field in which designers and artists want to have systemic impact on societal issues with their work.
The Social Design Repertoire is a valuable addition to the current ways of working, organizing and learning at the Dutch Police force.


Ontwikkelingen in de samenleving vragen continue om aanpassingen. Vraagstukken worden complexer. De politie kan het niet meer alleen en zoekt ‘vreemde vrienden’ om andere manieren van werken en zijn te ontdekken. Social design is een vakgebied waarin ontwerpers en kunstenaars met hun werk systemische impact willen hebben op sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
Het Social Design Repertoire is een waardevolle aanvulling op de huidige manieren van werken, organiseren en leren bij de Nederlandse Politie.In collaboration with: The Dutch Police.
Publicity: De Correspondent, NPO, Boekman.