Bestuurdersbijeenkomst Strafrechtketen

2024 | Het aanpakken van de doorlooptijden dmv. innovatie en technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI).What can innovation mean for reducing the processing times of criminal cases? We discussed this during the National Executive Meeting for the Criminal Justice System in the supreme courtroom of De Hoge Raad der Nederlanden. Because of the innovative focus of the meeting,
I was asked to help prepare the meeting and to moderate the discussions together with Hanneke Ekelmans, member of the executive board of the Dutch Police force and Michiel de Ridder, director for the improvement of the cooperation in the justice system. Innovation is quite exciting. It requires different behavior. It can provoke friction and fail. What will others think? Two speakers came to stretch our 'innovation muscle': Jim Stolze explained how Artificial Intelligence can be applied and Koert van Mensvoort gave a perspective on our own relationship in a technological ecosystem. In the panel discussion with experts Ajuna Soerjadi, Jos Smits and Michel van Leeuwen, we talked through what AI can mean for the criminal justice system in practice. What does the deployment of AI mean for capacity and what ethical dilemmas are involved? And what if criminals start wearing a sixth finger and can thus challenge evidence in court? (See my left hand in the photos.) Henk Geveke and Rinus Otte gave reflections on innovation in the criminal justice system from their roles as chairman of the Information Council and chairman of the Administrative Chain Council. Just like the people portrayed in the photographs by artist Gillian Wearing, those present showed afterwards what they had personally experienced.Wat kan innovatie betekenen voor het terugdringen van de doorlooptijden van strafzaken? Dat bespraken we tijdens de Landelijke bestuurdersbijeenkomst strafrechtketen in de zittingszaal van De Hoge Raad der Nederlanden. Vanwege de innovatieve invalshoek van de bijeenkomst was ik gevraagd om de bijeenkomst te helpen voorbereiden en om de gesprekken te begeleiden samen met Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding van de Politie en Michiel de Ridder, directeur Strafrechtketen. Innoveren is best spannend. Het vraagt om ander gedrag. Het kan schuren en mislukken. Wat zullen anderen ervan vinden? Twee sprekers kwamen onze vernieuwingsspier oprekken: Jim Stolze vertelde hoe Artificiële Intelligentie toegepast kan worden en Koert van Mensvoort gaf een perspectiefwisseling op onze eigen relatie in een technologisch ecosysteem. In het panelgesprek met deskundigen Ajuna Soerjadi, Jos Smits en Michel van Leeuwen spraken we door over wat AI kan betekenen voor de strafrechtketen in de praktijk. Wat betekent de inzet van AI voor de capaciteit en welke ethische dilemma’s komen daarbij kijken? En wat als criminelen een zesde vinger gaan dragen en zodoende de bewijsstukken in de rechtszaal ter discussie kunnen stellen? (Zie mijn linkerhand op de foto's.) Henk Geveke en Rinus Otte gaven vanuit hun rol als voorzitter van het Informatieberaad en voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad reflecties op innovatie in de strafrechtketen. Net als de geportretteerden op de foto’s van kunstenaar Gillian Wearing lieten de aanwezigen na afloop zien wat hen persoonlijk heeft geraakt. Via de 'MORE-button' kunt u een uitgebreid verslag van de bijeenkomst lezen.In samenwerking met: Directie Strafrechtketen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Foto's: Sjoerd van der Hucht