3e Toetsing Primaire Waterkeringen


Waterveiligheid: het vakgebied waar Nederlanders zo goed in zijn. Voorwaarde voor het voortbestaan van Nederland is een grondige toetsing van de dijken. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu evalueerde Twynstra Gudde de 3e toetsronde van de Primaire Waterkeringen.

Let op! De hier gepresenteerde onderzoeksresultaten zijn geen weergave van de conclusies van Twynstra Gudde.
Om de identiteit van betrokken organisaties en personen te beschermen, zijn alle namen onherkenbaar gemaakt.

Waterveiligheid

Zonder dat de betrokkenen bij de 3e toetsing Primaire Waterkeringen het wisten, zijn ze in de gaten gehouden door Tabo Goudswaard en Hugo Schuitemaker. De kunstenaars hebben kritisch gekeken naar ieders functioneren in het proces en hebben op basis van artistiek onderzoek een profiel gemaakt van de betrokken organisaties. Uitgangspunt daarvoor vormde de interviews die door Twynstra Gudde met de medewerkers zijn afgenomen.

De medewerkers werden in een spiegelsessie geconfronteerd met de onderzoeksresultaten. Vanwege de mogelijk overschreden wettelijke en/of morele grenzen hadden de kunstenaars zich voor deze gelegenheid vermomd.Concept en beeld in samenwerking met Hugo Schuitemaker in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011. Lees de reactie van de opdrachtgever.

Voor Geen Kunst// Adviesdienst Twynstra Gudde.

 

 

 

 

 

 

 

compostietekening